گزارش ها

 1. گزارش روزنامه اعتماد از نشست«اندیشیدن در زمانه دگرگونی ها»، همراه با محمدرضا بهشتی، 14 آذر 1401، سال بیستم، شماره 5368، دریافت فایل:PDF
 2. گزارش روزنامه اعتماد از نشست نقد کتاب«فلسفه علم تاریخ»، همراه با عباس منوچهری و بهزاد کریمی، 23 خرداد 1401، سال نوزدهم، شماره 5230، دریافت فایل:PDF
 3. گزارش شهر کتاب از نشست «نقد و بررسی کتاب ایده دانشگاه»، 10 اردیبهشت 1401، دریافت فایل:PDF
 4. گزارش روزنامه فرهیختگان از نشست «نقد و بررسی کتاب ایده دانشگاه»،شماره 3583، 10 اردیبهشت 1401، دریافت فایل:PDF
 5. گزارش ایبنا از نشست «نقد و بررسی کتاب ایده دانشگاه»، 7 اردیبهشت 1401، خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، دریافت فایل:PDF
 6. گزارش روزنامه شرق از نشست «مردم، انقلاب و شریعتی»، 30 بهمن 1400، سال نوزدهم، شماره 4224، دریافت فایل:PDF
 7. گزارش روزنامه اعتماد از نشست«نسبت همکاری های میان رشته ای با مسائل اکنون»، 11 آبان 1400، سال نوزدهم، شماره 5062، دریافت فایل: PDF
 8. گزارش روزنامه اعتماد از نشست «درباره تاریخ، چیستی و کلیات مسائل اکنون»، 10 شهریور 1400، سال نوزدهم، شماره 5014، دریافت فایل: PDF
 9. گزارش ایبنا(خبرگزاری کتاب ایران) از نشست «ما و فلسفه دانشگاه»، 21 مرداد 1400، دریافت فایل:PDF
 10. گزارش ایسبا(روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی) از  نخستین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نشر، 1 خرداد 1400، دریافت فایل:PDF
 11. گزارش خبرگزاری ایبنا از نخستین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نشر، 29 اردیبهشت 1400، دریافت فایل:PDF
 12. گزارش خبرگزاری ایسنا از کنفرانس بین‌المللی «پژوهش‌های نشر» با موضوع «ترجمه و توسعه فرهنگی»، 28 اردیبهشت 1400، دریافت فایل:PDF
 13. گزارش روزنامه شرق از همایش ملی «فلسفه غرب و ترجمه»،سال هجدهم، شماره 3945، 2 اسفند 1399، دریافت فایل: PDF
 14.  گزارش ایبنا(خبرگزاری کتاب ایران) از همایش ملی «فلسفه غرب و ترجمه»، 28 بهمن 1399، دریافت فایل: PDF
 15.  گزارش روزنامه شرق از نشست بازخوانی تجربه تجدد،(همراه با هاشم آقاجری)،11 بهمن 1399،سال هجدهم،شماره 3928، دریافت فایل: PDF
 16. گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «مدرنیته و دیگری آن»، فصلنامه فرهنگی-اجتماعی سخن سیاووشان، شماره 9، پاییز و تابستان 1399، دریافت فایل: PDF
 17. گزارش روزنامه شرق از نشست نقد و بررسی کتاب«از هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش»، سال هجدهم، شماره 3887، 22 آذر 1399، دریافت فایل: PDF
 18.  گزارش عطنانیوز(پایگاه خبری دانشگاه علامه طباطبائی) از نشست روز جهانی فلسفه، انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2 آذر 1399، دریافت فایل: PDF
 19.  گزارش روزنامه شرق از نشست روز جهانی فلسفه، انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 8 آذر 1399.دریافت فایل: PDF
 20.  گزارش ایرکا نیوز(IrCa News) از مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی فلسفه، 24 نوامبر 2020. دریافت فایل: PDF
 21.  گزارش ایکنا از نشست نقد و بررسی کتاب «مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟» مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 31 شهریور 1399. دریافت فایل: PDF
 22.  گزارش ایبنا از نشست نقد و بررسی کتاب «مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟» مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 31 شهریور1399. دریافت فایل: PDF
 23.  گزارش روزنامه اعتماد از کتاب «مدرنیته و دیگری آن»، سال هجدهم، شماره 4685، 16 تیر 1399، دریافت فایل: PDF
 24.  گزارش ایبنا (خبرگزاری کتاب ایران) از نشست معرفی و بررسی کتاب «مدرنیته و دیگری آن»، 19 خرداد 1399. دریافت فایل: PDF
 25. گزارش انگلیسی ایبنا(خبرگزاری کتاب ایران) از نشست «ما و هابرماس»، 18 فوریه 2020،دریافت فایل:  PDF
 26.  گزارش روزنامه اعتماد از جلسه نقد و بررسی کتاب «ایده آموزش عالی» نوشته رونالد بارنت، 18 آبان 1398، شماره 4505. دریافت فایل: PDF
 27. ، گزارش ایبنا (خبرگزاری کتاب ایران) از جلسه نقد و بررسی کتاب ایده آموزش عالی، 30 مهر 1398.دریافت فایل: PDF
 28. گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از جلسه نقد و بررسی کتاب «ایده آموزش عالی»،30 مهر 1398.دریافت فایل: PDF
 29. گزارش انتشارات جهاد دانشگاهی از چاپ مجموعه چهارجلدی «منتخب متون فلسفی» به زبان انگلیسی، 1 مهر 1398.دریافت فایل: PDF
 30. گزارش خبرگزاری مهر از کتاب «دیتر میسگلد؛ از هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست رهایی بخش»، 30 تیر 1398، دریافت فایل: PDF
 31. ، گزارش برنامه نکوداشت دکتر محمدامین قانعی راد، مجله مردم نامه، شماره هشتم و نهم، بهار و تابستان 1398.دریافت فایل: PDF
 32. گزارش ایران آنلاین از نشست «اندیشه شریعتی در دو روایت» نگاهی به دو اثر تازه نشر درباره اندیشه‌های دکتر علی شریعتی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی ، دوشنبه 21 اسفند 1396.دریافت فایل: PDF
 33. گزارش سیما فکر از نشست «مواجهه فروغی با تجدد»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶. دریافت فایل: PDF
 34. گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از نشست «مواجهه فروغی با تجدد»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ .دریافت فایل: PDF
 35. گزارش شرق از نشست «مواجهه‌ی فروغی با تجدد»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶.دریافت فایل: PDF
 36. گزارش عطنا نیوز از نشست «فراسوی دانشگاه در دانشگاه»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶. دریافت فایل: PDF
 37. گزارش روزنامه اعتماد از نشست «تاریخ‌گرایی نوین». شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵.دریافت فایل: PDF
 38. گزارش خبرگزاری مهر از نشست «تاریخ‌گرایی نوین»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۲ بهمن ۱۳۹۵.دریافت فایل: PDF
 39. گزارش خبرگزاری مهر از نشست «تأثیر فلسفۀ غرب بر فلسفۀ روز در ایران» در دانشکده فلسفۀ دانشگاه آزاد برلین،17 آذر 1395(7 دسامبر 2016) . دریافت فایل: PDF
 40. گزارش ماهنامه ایران فردا از میزگرد «تاریخ به روایت ستمدیدگان»، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خرداد 1394،  (شماره 12).دریافت فایل: PDF
 41. گزارش فرهنگ امروز از همایش «تاریخ و علوم سیاسی»، ۳ تیر ۱۳۹۳. دریافت فایل: PDF
 42.  گزارش روزنامه شرق از سخنرانی در همایش علوم سیاسی و مطالعات بین‌رشته‌ای، یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳. دریافت فایل: PDF
 43. گزارش تاریخ شفاهی از رونمایی کتاب تاریخ و همکاری‌های بین‌رشته‌ای، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳.دریافت فایل: PDF
 44. گزارش فرهنگ امروز از نشست تاریخ و همکاری‌های بین‌رشته‌ای در دانشگاه تهران. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳.دریافت فایل: PDF
 45. «پدیدارشناسی  به رسمیت شناخته شدن برابری انسان‌ها»، گزارش چشم‌انداز ایران، خرداد ۱۳۹۲. دریافت فایل: PDF
 46. گزارش روزنامه ایران از سخنرانی «مکتب فرانکفورت و تاریخ». ۱۲ تیر ۱۳۹۰.دریافت فایل: PDF
 47. گزارش روزنامه ایران از کتاب «فیلسوفی علیه فلسفه»، ۲۲ شهریور ۱۳۸۹. دریافت فایل: PDF
 48. گزارش خبرگزاری مهر از کتاب «از هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست رهایی بخش»، 30 تیر 1389، دریافت فایل:PDF