همایش های ملی و بین المللی

1- همایش ملی «از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران»، عنوان سخنرانی:«استقلال دانشگاه از چهار سوارکار زمانه»، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 12 اسفند 1399


Download Now

2-همایش ملی «فلسفه غرب و ترجمه»، عنوان سخنرانی: «نسبت ترجمه با مسائل مبتلابه ملی»، 27 بهمن 1399،موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Download Now

 

دریافت فایل تصویری: https://www.aparat.com/v/SlgXV
3-سمپوزیوم اکنون، ما و شریعتی، عنوان مقاله: «فراسوی خاص گرایی و همه‌شمولی»، دانشگاه تربیت مدرس، ۱ آذرماه ۱۳۹۶


Download Now

سمپوزیوم«اکنون، ما و شریعتی»، پنل پنجم: تحول دوران، دریافت فایل:


Download Now

4-همایش ملی تاریخ و علوم سیاسی، عنوان مقاله: «تلاقی تاریخ و سیاست در یک پرسش فلسفی»، پژوهشکده تاریخ اسلام. خرداد ۱۳۹۳.
5-دومین کنگره تاریخ‌دانان ایران، عنوان مقاله: «پرسش از هویت: پرسش مشترک فلسفه و تاریخ»، انجمن ایرانی تاریخ. جیرفت. ۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۲.
6-همایش تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای، عنوان مقاله: «فراسوی تاریخ در تاریخ»، پژوهشکده تاریخ اسلام. ۱۷ اسفند ۱۳۹۰.
7-دومین کنگره ملی علوم انسانی، عنوان مقاله: «درباره شرایط امکان اشتغال به علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و دانشگاه شهید بهشتی. ۱۵ دی ۱۳۹۰.
8-همایش ملی معرفت دینی، عنوان مقاله: «انسان آرزوها و دیگری هستی: روبه‌رویی فلسفه خدابنیاد و دیگری بنیاد با ذهن‌بنیادی»، انجمن علمی فلسفه دین ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.۲۰ بهمن ۱۳۸۹.
9- همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، عنوان مقاله: «فلسفه و تاریخ». انجمن ایرانی تاریخ و مرکز اسناد ایران. ۱۸ آذرماه1389 .
 

همایش‌های بین ­المللی

 1. همایش بین المللی «ادبیات و تفکر میان فرهنگی»، عنوان سخنرانی:«تلاقی فلسفه، ادبیات و هنر در کشتی دیوانگان»، انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران، 17 و 18 آذر 1400، دریافت فایل:

  Download Now

 2. سخنرانی «فراسوی عقده حقارت و عقده دون کیشوت»، همایش دوسالانه مطالعات ایران معاصر، ۱۰ آبان ۱۴۰۰
  بخش نخست:

  Download Now

  بخش دوم:

  Download Now

 3. سومین همایش بین المللی«صلح و حل منازعه»، عنوان سخنرانی:«صلح به مثابه بنیاد سیاست اخلاقی»، 26 و 27 مهر 1400.
  Download Now

   

  Download Now

 4.  نخستین کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر، عنوان سخنرانی: درباره شرایط امکان تاسیس ارتباط بین ترجمه و تفکر، 28 اردیبهشت 1400، دریافت چکیده مقالات کنفرانس:PDFدریافت فایل تصویری:

  Download Now

 5. دومین کنفرانس بین‌المللی صلح و حل منازعه، عنوان مقاله: «بنیاد فلسفی صلح پایدار و سطوح سه­ گانه­ ی ارج­ شناسی»، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۳ آذر ۱۳۹۹.دریافت چکیده: PDF دریافت فایل صوتی:

  Download Now

 6.   هشتمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، عنوان مقاله: «مواجهه‌ای پدیدارشناسانه با تنوع ادیان و یگانگی حقیقت دینی»، مشهد، ۱۵ بهمن ۱۳۹۸.دریافت فایل: PDF

همایش‌های بین‌المللی به زبان انگلیسی

 1. “Towards an ethical politics and the peace of nations”, The fourth international conference on “Peace and conflict resolution”(ICPCR),(2023, Iran: Tehran).PDF
 2. “A Philosophical Encounter with Shariati’s Call for “return to the self”, Shariati and the Future of Humanities. Institute for Humanities & Cultural Studies. 14 December 2015.
 3. “The Struggle for Recognition and Identity in Iran,” Contemporary Social Movements in The Middle East and Beyond, WOCMES, Ankara, Turkey, August, 22, 2014.
 4. “From Marx to his Specters? A Phenomenological Encounter with the Philosophy of Marx in Iran,” 10th ISIS, Biennial Conference. Montreal, Canada August 8th 2014.
 5. “Modernity and its Other: The Logic of ‘Inclusive Exclusion.’” International Society for Iranian Studies: The Seventh Iranian Studies Biennial. Toronto.University of Toronto. Jul. 31-Aug. 3, 2007.
 6. “The Dilemma of the ‘Unfinished Project of Modernity’ and the Quest for a Plurality of Modernities.”, 2nd Canadian Regional AMSS Conference, cosponsored by the University of Toronto. The Association of Muslim Social Scientists (AMSS) & The Department of Near and Middle Eastern Civilizations. University of Toronto. Nov. 4,2006.
 7. “Cogito, Madness and Writing.” Philosophy of Education Society.60th Annual Meeting. Mar. 26, 2004
 8. “Mossadegh’s Understanding of Politics and its Correlation with Ethics.” An  International Symposium on The Coup and Mossadegh’s Fall: A Fiftieth Anniversary Commemoration, organized by the Iranian Association at the University of Toronto .University of Toronto.
 9. “The Concept of Ideology: A Critical Examination of its Usage by Iranian Thinkers,” in Iran : Between Tradition and Modernity. The 19th annual conference of the Center for Iranian Research and Analysis (CIRA) , University of Toronto, Canada, April 28-29, 2001.