نشست ها و سخنرانی ها

 1. نشست روز جهانی فلسفه، همراه با محمد رضا بهشتی، احمدعلی حیدری و محمدتقی طباطبایی، عنوان سخنرانی: «بازآفرینی خویشتن، راهی برای ورود به میدان فلسفه میان­ فرهنگی»،  27 آبان 1400، دریافت فایل:

  Download Now

 2. نشست «نسبت همکاری‌های میان‌رشته‌ای با مسائل اکنون»، همراه با هاشم آقاجری و محمد رضایی، 1 آبان 1400، دریافت فایل:

  Download Now

 3. نشست «کدام آگاهی؟»، همراه با احسان شریعتی، ابراهیم توفیق و محمد جواد کاشی، سمپوزیوم شریعتی در کلاب هاوس، 29 مهر 1400

   

  Download Now

  Download Now

 4. نشست «درباره تاریخ، چیستی و کلیات مسائل اکنون»، همراه با حسینعلی نوذری و داریوش رحمانیان، موسسه اکنون، 3 شهریور 1400، دریافت فایل:


  Download Now

   

 5. نشست «سیاست رهایی­ بخش در جهان امروز»با محوریت کتاب «از هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش»، همراه با عباس منوچهری، علیرضا بهشتی و علی خالندی، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 4 اردیبهشت 1400، دریافت فایل:

  Download Now

 6. نشست «دگرخواهی به­ مثابه گفتگو(جامعه، دانشگاه و دگرخواهی)»، عنوان سخنرانی: «دانشگاه و مسئولیت نسبت به دیگری»، 10 اسفند 1399، دانشگاه گیلان، دریافت فایل:

  Download Now

 7. نشست «بازخوانی تجربه تجدد»، عنوان سخنرانی: (در ضرورت معاصر بودن؛ ما و تنوع مدرنیته ها)،همراه با هاشم آقاجری، 2 بهمن 1399، موسسه سیاووشان، دریافت فایل:

  Download Now

 8. نشست مجازی «بازی پنهان فلسفه در زمین زندگی»، دبیر نشست: وحید احمدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 4 دی ماه 1399، دریافت فایل:

  Download Now

 9. نشست نقد و بررسی کتاب «از هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش»(همراه با هاشم آقاجری، احسان شریعتی و علی خالندی)،موسسه سیاووشان، 20 آذر 1399 ،دریافت فایل:

  Download Now

 10. «نشست تلاقی فلسفه و روانپزشکی» در موقعیت های مرزی ناشی از بحران کویید 19،(همراه با دکتر رضا محسنی بیرجندی) سلسله گفت و گوهای روانپزشکی، علوم انسانی و هنر، 13 آذر 1399، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، برای هم.دریافت فایل صوتی:

  Download Now

 11. نشست روز جهانی فلسفه ( همراه با محمدرضا حسینی بهشتی و علی اصغر مصلح) عنوان سخنرانی: «اعتماد به خود، احترام به دیگری: در ضرورت به رسمیت شناختن متقابل»، انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی. ۲۹ آبان ۱۳۹۹.دریافت فایل:

  Download Now

 12. نشست نقد و بررسی ترجمه کتاب مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟ ( همراه با آریا متین و میثم سفیدخوش) موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۳۱ شهریور ۱۳۹۹.دریافت فایل:

  Download Now

 13. نشست نقد و بررسی کتاب نامیدن تعلیق، اثر دکتر ابراهیم توفیق و همکاران ( همراه با محمدجواد غلامرضا کاشی و ابراهیم توفیق)،۲۰، موسسه سیاووشان شهریور ۱۳۹۹.دریافت فایل:

  Download Now

 14. نشست نقد کتاب مدرنیته و دیگری آن ( همراه با حسینعلی نوذری و ابراهیم توفیق) موسسه سیاووشان، ۱۶ مرداد ۱۳۹۹.دریافت فایل:

  Download Now

 15. نشست نوشریعتی و سیاست اخلاقی( همراه با احسان شریعتی، مجتبی مهدوی و آرمان ذاکری)، عنوان سخنرانی: «فراسوی دولت: نوشریعتی و نوید سیاست اخلاقی»، بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی ۲۹ خرداد ۱۳۹۹. دریافت فایل:


  Download Now

  فایل کل گفت و گو در دو بخش:

   

  Download Now

  Download Now

 16. نشست‌ بحران‌های جهانی و رفتارهای متفاوت فرهنگ‌ها ( همراه با حورا زبرجدی) عنوان سخنرانی: «درباره شرایط امکان مواجهه با بحران‌های تودرتوی ملی و جهانی: تأملاتی پیرامون بحران‌های ناشی از بحران کرونا» ، پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و انجمن فلسفه میان فرهنگی، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹.دریافت فایل:

  Download Now

 17. نشست منورالفکران ایرانی و جهان مدرن ( همراه با احسان شریعتی، محمدتقی طباطبایی و مزدک رجبی)، عنوان سخنرانی: «جهان مدرن و سه نوع مواجهه با آن در غرب و ضرورت مواجهه ای غیرغربی» گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی، ۲ بهمن ۱۳۹۸.دریافت فایل:

  Download Now

 18. نشست تمثیل مادری و نظریه­ ی ارزش در پدیدارشناسی اخلاقی امانوئل لویناس ( همراه با علیرضا صیاد منصور و زهرا داورپناه) ، مرکز تحقیقات زن و خانواده. ۱۸ آذر ۱۳۹۸. دریافت فایل:
 19. نشست نقد کتاب سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر:فروغی و مسائل تجدد ایرانی ( همراه با داریوش رحمانیان و مالک شجاعی). مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. ۱۱ آذر ۱۳۹۸.
 20. نشست روز جهانی فلسفه: زیستن در میانه جنگ و صلح ( همراه با محمدرضا حسینی بهشتی، حمیدرضا طالب زاده و علی اصغر مصلح) ، عنوان سخنرانی:«ارج‌شناسی به‌مثابه شرط امکان صلح با دیگری»، تالار کمال، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۲۷ آبان ۱۳۹۸. دریافت فایل:

  Download Now

 21. نشست نقد استاد دانا ( همراه با نسیم نوروزی، نوید نادری و آیدین کیخایی ) عنوان سخنرانی: « درآمدی بر انواع آموزش» دانشکده ادبیات علوم انسانی ، دانشگاه تهران ، ۴ دی  ۱۳۹۷. دریافت فایل:

  Download Now

 22. نشست نکوداشت مقام علمی دکتر امین قانعی راد ( همراه با سارا شریعتی، هاشم آقاجری، ابراهیم توفیق، هادی خانیکی، داریوش رحمانیان، علی محمد حاضری) عنوان سخنرانی:  «دغدغه مشترک فلسفه و جامعه‌شناسی  درباره دانشگاه»،  دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ۳۰ مهر ۱۳۹۷. دریافت فایل:

  Download Now

 23. نشست فلسفه و آینده دانشگاه، ( همراه با رضا ماحوزی ) عنوان سخنرانی:« دریدا و ایده دانشگاه»  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، انجمن جامعه‌شناسی و انجمن انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۲۷ آذر ۱۳۹۶.
 24. نشست شریعتی و روشنفکری دینی، ( همراه با سوسن شریعتی، هادی خانیکی و بیژن عبدالکریمی) عنوان سخنرانی:   «شرایط امکان تأسیس روشنفکری دینی»، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۷ آذرماه ۱۳۹۶. دریافت فایل:

  Download Now

 25. سلسله نشست‌های بررسی وضعیت نظام دانایی در ایران، نشست چهارم: نظام دانایی: بدیل و راهکارها، عنوان سخنرانی: «دانشگاه در راه»، فرهنگستان علوم، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.دریافت فایل:

  Download Now

 26. نشست مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد (نقد و تحلیل محمدعلی فروغی و مسائل تجدد ایرانی) )همراه با رضا داوری اردکانی)، عنوان سخنرانی: «مواجهه  فروغی با تجدد»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶.دریافت فایل تصویری:

  Download Now

 27. نشست مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد (نقد و تحلیل محمدعلی فروغی و مسائل تجدد ایرانی) )همراه با رضا داوری اردکانی)، عنوان سخنرانی: «مواجهه  فروغی با تجدد»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶.دریافت فایل صوتی:

  Download Now

 28. نشست فراسوی دانشگاه در دانشگاه،(همراه‌ با امین قانعی راد و مقصود فراستخواه )عنوان سخنرانی:«ایده کانتی دانشگاه» پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶. دریافت فایل:

  Download Now

 29. نشست علمی چیستی و شاخص‌های فرهنگ دانشگاهی، ( همراه با امین قانعی راد و خسرو باقری) عنوان سخنرانی: «درباره چیستی فرهنگ دانشگاهی»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۸ بهمن ۱۳۹۵.
 30. نشست علمی تاریخ‌گرایی نوین ،( همراه با حسین پاینده و داریوش رحمانیان) عنوان سخنرانی: «در ضرورت ارائه تعاریف سلبی از مفاهیم : تأمل موردی، تاریخ‌گرایی نو»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۱ بهمن ۱۳۹۵.
 31. نشست مواجهه ایرانیان با مدرنیته،( همراه با سیمین فصیحی، رامین جهانبگلو و جمشید بهنام) عنوان سخنرانی: «جنبه‌های فلسفی جهانی‌شدن»، کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو ، ۱۴می ۲۰۰۱

نشست ها به زبان انگلیسی

 1. “Foucault’s Conception of Madness and its Correlation with Silence and Absence”, A Session on :Silence and Absence in Music, Architecture, Language, and Philosophy. with Sven Bernecker, Aria Adli,Mohammad Reza Beheshti, Mohammad Taghi Tabatabaei. Departement of Philosophy, University of Tehran. May, 6.2012-
 2. “Towards An Alternative Vision of European Modernity: A Cultural Modernity”, Philosophical Discourse and Modernity, Freie Universität Berlin Institut für Philosophie.7 December 2016.

سخنرانی ها

 1. «استفاده و سوءاستفاده از تاریخ»، انجمن ایرانی تاریخ، 13 اسفند 1399، دریافت فایل

  Download Now

 2. «درآمدی پدیدارشناختی بر سطوح شش‌گانه بحران کویید ۱۹»، اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹. دریافت فایل:

بخش اول:


Download Now

بخش دوم:

بخش سوم:

Download Now


Download Now

 1. «ما و هابرماس»، گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی. ۲۹ بهمن ۱۳۹۸. دریافت فایل:

  Download Now

 2. «پدیدارشناسی ایده و نهاد دانشگاه»، دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۴ بهمن ۱۳۹۸.
 3. «از میان ویرانه‌ها: نزاع دانشگاه‌ها و ظهور دانشگاه در راه». دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر. ۱۶ آذر ۱۳۹۸.
 4. «حقوق جهانی بشر یا تکالیف جهانی دولت ها»، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۵ اسفند ۹۵. دریافت فایل:

  Download Now

 5. «فلسفه و معنای زندگی»، مرکز خدمات روان‌شناسی سیاوشان ، ۱۵ بهمن ۱۳۹۴، تهران.
 6. «آزادسازی آزادی: شریعتی و ساخت‌گشایی مفهوم آزادی»، بنیاد شریعتی ، ۲۴ خرداد ۱۳۹۳.
 7. «درآمدی بر پدیدارشناسی دانشگاه» . انجمن علمی ـ دانشجویی فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ۵ آذر ۱۳۹۲.
 8. «تاریخ در ترازوی مکتب فرانکفورت ، سه نسل و سه چهره : بنیامین ، هابرماس ، هونت»، پژوهشکده تاریخ اسلام. ۴ تیر ۱۳۹۰.
 9. «درباره شرایط امکان آموزش فلسفه در دانشگاه»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران ، ۶ خرداد .۱۳۸۷.
 10. «دریدا و سیاست‌های دوستی»، انجمن ایرانیان دانشگاه تورنتو. دانشگاه تورنتو ، بیستم نوامبر، ۲۰۰۴ .
 11. «آیا اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر واقعاً جهانی است؟»، کانون فرهنگی نگاه، دانشگاه تورنتو . چهاردهم می ماه ۲۰۰۴.
 12. «سه ستون اصلی هویت ایرانی»، انجمن فرهنگی نگاه . دانشگاه تورنتو، ۱۴ جولای ۲۰۰۳.
 13. مجموعه‌ای از دوازده سخنرانی در فاصله ژانویه ۲۰۰۲ تا ژانویه ۲۰۰۳ در موضوع بررسی انتقادی ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی ، کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو. عناوین سخنرانی‌ها به انگلیسی:
 1. A Brief Historical and Philosophical Overview on the Concept ofIdeology, From Destutt de Tracy to Clifford Geertz
 2. Liberalism (Historical and Philosophical Background, Ancient Generation, Karl Popper, Friedrich Hayek)
 3. Continued (Isaiah Berlin, John Rawls, Hannah Arendt)
 4. Conservatism (Historical and Philosophical Background, Jose Ortega Y Gasset, Leo Strauss, Michel Oakeshott)
 5. Socialism (Historical and Philosophical Background, Revolutionary Socialism, Structuralism and Socialism)
 6. Continued (Critical Theory and Socialism, the Future of Socialism)
 7. Anarchism (Historical and Philosophical Background, the Nature of Anarchism, the Problem of the State)
 8. Fascism (Historical and Philosophical Background, National Socialism and Fascism, the Nature of Fascism, the Problem of Nation)
 9. Feminism (Historical and Philosophical Background, the Problem of Sexuality, Political Aspect of Feminism)
 10. Ecologism (Historical and Philosophical Background, the Nature of Human and the Essence of Nature, Political Aspect of Ecologism)
 11. Nationalism (Historical and Philosophical Background, Language and the Nation State, National and Cultural Identity, Political Aspect of Nationalism)
 12. The Future of Ideology and Ideologies, (Comparing, Contrasting, and Analyzing Various Ideologies)