گفت وگوها

 1. «کرونا بشر را در وضعیت ناامنی اگزیستانسیالیستی قرار داده است»، گفت­وگو با روابط عمومی دانشگاه تهران، ویژه‌نامه روز جهانی فلسفه دانشگاه تهران، ۲۸ آبان ۱۳۹۹. دریافت فایل: PDF
 2. «بحران مدرنیته و ضرورت تجدد سنت»، گفت‌وگو درباره کتاب «مدرنیته و دیگری آن»، کبوتر ارشدی، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، روزنامه اعتماد، سال هجدهم، شماره ۴۷۳۲. دریافت فایل: PDF
 3. «پرسش‌های متافلسفی را در کانون بنیادی‌ترین توجهات قرار دهیم/ بازاندیشی در محدودیت‌های فلسفه». گفتگوی تفصیلی درباره کتاب «از هرمنوتیک به سیاست رهایی‌بخش». پردیس سیاسی. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). ۷ مرداد ۱۳۹۹.دریافت فایل: PDF
 4. «باید روش اندیشیدن را بیاموزیم نه اندیشه‌ها را: گفتگوی تفصیلی درباره کتاب مدرنیته و دیگری آن». پردیس سیاسی. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹. دریافت فایل: PDF
 5. «سیاستِ دوستی»، مهسا رمضانی، روزنامه ایران، ۲ تیر ۱۳۹۹، سال بیست و ششم، شماره ۷۳۷۴. ص ۸. دریافت فایل: PDF
 6. «گفتگو در مورد دانشگاه»، نشریه دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر، چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸، سال سیزدهم، شماره ۱۴۲، صص ۸-۶. دریافت فایل: PDF
 7. «معنای زندگی؟»، مهسا رمضانی، روزنامه ایران، ۲۹ مهر ۱۳۹۶. دریافت فایل: PDF
 8. «شریعتی و امروز»، کبوتر ارشدی، روزنامه ایران، ۲۹ خرداد ۱۳۹۶. دریافت فایل: PDF
 9. «دانشگاه خود را نقد کند»، کبوتر ارشدی، روزنامه اعتماد، 24 بهمن 1392. دریافت فایل: PDF
 10. «جامعه بی آرمان جامعه‌ای مرده است»، کبوتر ارشدی. روزنامه شرق، شنبه، 19 فروردین ۱۳۹۱. دریافت فایل: PDF
 11. «حق فلسفه در نهاد نامشروط دانشگاه»، حسین قوام. روزنامه شرق، شماره 1116، شنبه، 29 آبان 1389، صفحه اندیشه. دریافت فایل: PDF
 12. «ضرورت دفاع از حریم دانشگاه»، زهره مالکی و آرمان ذاکری. نشریه سحر/ ارگان رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی. مهر 1389. دریافت فایل: PDF