گفت وگوها

 1. «ایدئولوژی علیه ایدئولوژی»، گفتوگو با روزنامه شرق، ۳ بهمن ۱۴۰۲، سال بیست و یکم، شماره ۴۷۵۶، دریافت فایلPDF

لینک ویدئویی: https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-5/915776-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C

 1. «ترجمه تیغی دو دم است»، مجله نوشتار، شماره 2، پاییز 1400، دریافت فایل:PDF
 2. «از فلسفه دانشگاه تا اندیشیدن به مسائل معاصر»، گفتوگو با شبکه دانشگاه تهران، 19 دی 1400، دریافت فایل:
  Please specify the URL of your file
  لینک جلسه:https://tv.ut.ac.ir/video/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
 3. «کرونا بشر را در وضعیت ناامنی اگزیستانسیالیستی قرار داده است»، گفت­وگو با روابط عمومی دانشگاه تهران، ویژه‌نامه روز جهانی فلسفه دانشگاه تهران، ۲۸ آبان ۱۳۹۹. دریافت فایل: PDF
 4. «بحران مدرنیته و ضرورت تجدد سنت»، گفت‌وگو درباره کتاب «مدرنیته و دیگری آن»، کبوتر ارشدی، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، روزنامه اعتماد، سال هجدهم، شماره ۴۷۳۲. دریافت فایل: PDF
 5. «پرسش‌های متافلسفی را در کانون بنیادی‌ترین توجهات قرار دهیم/ بازاندیشی در محدودیت‌های فلسفه». گفتگوی تفصیلی درباره کتاب «از هرمنوتیک به سیاست رهایی‌بخش». پردیس سیاسی. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). ۷ مرداد ۱۳۹۹.دریافت فایل: PDF
 6. «باید روش اندیشیدن را بیاموزیم نه اندیشه‌ها را: گفتگوی تفصیلی درباره کتاب مدرنیته و دیگری آن». پردیس سیاسی. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹. دریافت فایل: PDF
 7. «سیاستِ دوستی»، مهسا رمضانی، روزنامه ایران، ۲ تیر ۱۳۹۹، سال بیست و ششم، شماره ۷۳۷۴. ص ۸. دریافت فایل: PDF
 8. «گفتگو در مورد دانشگاه»، نشریه دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر، چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸، سال سیزدهم، شماره ۱۴۲، صص ۸-۶. دریافت فایل: PDF
 9. گفتوگو با دکتر غلامرضا علیزاده، در حاشیه نشستِ چهل و چهارمین سالروز درگذشت دکترعلی شریعتی، محفل ادبی پرنیان، دریافت فایل:

  Download Now

 10. «معنای زندگی؟»، مهسا رمضانی، روزنامه ایران، ۲۹ مهر ۱۳۹۶. دریافت فایل: PDF
 11. «شریعتی و امروز»، کبوتر ارشدی، روزنامه ایران، ۲۹ خرداد ۱۳۹۶. دریافت فایل: PDF
 12. «دانشگاه خود را نقد کند»، کبوتر ارشدی، روزنامه اعتماد، 24 بهمن 1392. دریافت فایل: PDF
 13. «جامعه بی آرمان جامعه‌ای مرده است»، کبوتر ارشدی. روزنامه شرق، شنبه، 19 فروردین ۱۳۹۱. دریافت فایل: PDF
 14. «حق فلسفه در نهاد نامشروط دانشگاه»، حسین قوام. روزنامه شرق، شماره 1116، شنبه، 29 آبان 1389، صفحه اندیشه. دریافت فایل: PDF
 15. «ضرورت دفاع از حریم دانشگاه»، زهره مالکی و آرمان ذاکری. نشریه سحر/ ارگان رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی. مهر 1389. دریافت فایل: PDF