سخنرانی ها

 1. «دانشگاه ایرانی: ملاحظاتی بر نخستین تجربه ی استقلال دانشگاه در ایران و تاملاتی بر دانشگاه و چهار سوارکار آخرالزمان»، کلاب حلقه دیدگاه نو، ۳۰ دی ۱۴۰۲، دریافت فایل:
 2. «پرسش از نسبت سیاست و اخلاق»، مدرسه تردید(مدرسه مجازی فلسفه)، 28 اردیبهشت 1402، دریافت فایل:
 3. «از فلسفه اخلاق تا رخداد اخلاقی: لویناس و تقدم دیگری بر من»، سمپوزیوم اخلاق در روانکاوی، 29 بهمن 1400، دریافت فایل:
 4. «استفاده و سوءاستفاده از تاریخ»، انجمن ایرانی تاریخ، 13 اسفند 1399، دریافت فایل

  Download Now

 5. «درآمدی پدیدارشناختی بر سطوح شش‌گانه بحران کویید ۱۹»، اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹. دریافت فایل:

بخش اول:

Download Now

بخش دوم:

بخش سوم:

Download Now

Download Now

4.«ما و هابرماس»، گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی. ۲۹ بهمن ۱۳۹۸. دریافت فایل:

Download Now

5.«پدیدارشناسی ایده و نهاد دانشگاه»، دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۴ بهمن ۱۳۹۸.

6.«از میان ویرانه‌ها: نزاع دانشگاه‌ها و ظهور دانشگاه در راه». دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر. ۱۶ آذر ۱۳۹۸.

7.«حقوق جهانی بشر یا تکالیف جهانی دولت ها»، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۵ اسفند ۹۵. دریافت فایل:

Download Now

8.«فلسفه و معنای زندگی»، مرکز خدمات روان‌شناسی سیاوشان ، ۱۵ بهمن ۱۳۹۴، تهران.

9.«آزادسازی آزادی: شریعتی و ساخت‌گشایی مفهوم آزادی»، بنیاد شریعتی ، ۲۴ خرداد ۱۳۹۳.

10.«درآمدی بر پدیدارشناسی دانشگاه» . انجمن علمی ـ دانشجویی فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ۵ آذر ۱۳۹۲.

11.«تاریخ در ترازوی مکتب فرانکفورت ، سه نسل و سه چهره : بنیامین ، هابرماس ، هونت»، پژوهشکده تاریخ اسلام. ۴ تیر ۱۳۹۰.

12.«درباره شرایط امکان آموزش فلسفه در دانشگاه»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران ، ۶ خرداد .۱۳۸۷.

13.«دریدا و سیاست‌های دوستی»، انجمن ایرانیان دانشگاه تورنتو. دانشگاه تورنتو ، بیستم نوامبر، ۲۰۰۴ .

14.«آیا اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر واقعاً جهانی است؟»، کانون فرهنگی نگاه، دانشگاه تورنتو . چهاردهم می ماه ۲۰۰۴.

15.«سه ستون اصلی هویت ایرانی»، انجمن فرهنگی نگاه . دانشگاه تورنتو، ۱۴ جولای ۲۰۰۳.

16.مجموعه‌ای از دوازده سخنرانی در فاصله ژانویه ۲۰۰۲ تا ژانویه ۲۰۰۳ در موضوع بررسی انتقادی ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی ، کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو. عناوین سخنرانی‌ها به انگلیسی:

 1. A Brief Historical and Philosophical Overview on the Concept ofIdeology, From Destutt de Tracy to Clifford Geertz
 2. Liberalism (Historical and Philosophical Background, Ancient Generation, Karl Popper, Friedrich Hayek)
 3. Continued (Isaiah Berlin, John Rawls, Hannah Arendt)
 4. Conservatism (Historical and Philosophical Background, Jose Ortega Y Gasset, Leo Strauss, Michel Oakeshott)
 5. Socialism (Historical and Philosophical Background, Revolutionary Socialism, Structuralism and Socialism)
 6. Continued (Critical Theory and Socialism, the Future of Socialism)
 7. Anarchism (Historical and Philosophical Background, the Nature of Anarchism, the Problem of the State)
 8. Fascism (Historical and Philosophical Background, National Socialism and Fascism, the Nature of Fascism, the Problem of Nation)
 9. Feminism (Historical and Philosophical Background, the Problem of Sexuality, Political Aspect of Feminism)
 10. Ecologism (Historical and Philosophical Background, the Nature of Human and the Essence of Nature, Political Aspect of Ecologism)
 11. Nationalism (Historical and Philosophical Background, Language and the Nation State, National and Cultural Identity, Political Aspect of Nationalism)
 12. The Future of Ideology and Ideologies, (Comparing, Contrasting, and Analyzing Various Ideologies)