بازنشر گزارش ها

بازنشر در…

  • مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، دریافت فایل:PDF


زمان خودت را دریاب!

گزارش نشست «درباره تاریخ، چیستی و کلیات مسائل اکنون»

بازنشر در …

  •  دین آنلاین: PDF


تاریخیت اکنون

گزارش روزنامه اعتماد از نشست«نسبت همکاری های میان رشته ای با مسائل اکنون»

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sample Title